Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti i robu vratiti  u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, osim troškova dostave.

Povrat novca bit će izvršen na transakcijski račun korisnika koji je on dužan  dostaviti prilikom povrata  robe LUČIĆ OBRT-u.

Povrat novca LUČIĆ OBRT  će  izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena,najkasnije  14 dana od zaprimanja robe.

Robu pošaljite na adresu: Lučić obrt za usluge čišćenja i trgovinu, Bolnička cesta 34A, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Izravne troškove povrata robe snosi kupac.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj internetskoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 

Link za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid

Trenutno nemate proizvoda u košarici!
0