1.OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Nositelj svih prava na internet trgovini imamsve.hr je:

Lučić obrt za usluge čišćenja i  trgovinu

Bolnička cesta 34A,

10 090 Zagreb

OIB:51630360340

LUČIĆ OBRT putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svoje internet trgovine imamsve.hr (dalje u tekstu: imamsve.hr).

Korištenjem usluge LUČIĆ OBRT-a i svih pridruženih stranica i servisa na imamsve.hr domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem imamsve.hr te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i LUČIĆ OBRT-a, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

LUČIĆ OBRT pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

LUČIĆ OBRT pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio imamsve.hr-u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

LUČIĆ OBRT pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge imamsve.hr-u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Korištenje usluga imamsve.hr odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje imamsve.hr od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a LUČIĆ OBRT ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Imamsve.hr se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na imamsve.hr-u.

imamsve.hr zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

Imamsve.hr ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvodu.

Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo.

Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda.

Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

2.UVJETI PRODAJE

2.1. Sklapanje ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu LUČIĆ OBRT-a za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i LUČIĆ OBRT-a, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem imamsve.hr-a uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu od trenutka kada korisnik prihvati ponudu LUČIĆ OBRT-a na jedan od slijedećih načina:

  • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik imamsve.hr-a

  • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem 01/3864-127

  1. U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

  1. Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

  1. Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, LUČIĆ OBRT zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

  1. Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između LUČIĆ OBRT-a i korisnika kao kupca.

  1. Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

  1. Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

 1. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora, ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena

2.2. Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe.

Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice.

Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte.

U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@imamsve.hr  ili na telefonski broj 01/3864-127 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena.

Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj 01/3864-127 i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

2.3. Dostava i uvjeti dostave

  • trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaja vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave

  • trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda

  • Trošak  dostave putem kurirske službe GLS   na području Republike Hrvatske je fiksan i iznosi 5,31€ bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca.
  • Omogućujemo i dostavu putem paketomata BOX NOW o čemu možete saznati više na linku boxnow.hr.

  • Narudžbe u vrijednosti iznad 120€  pa nadalje su oslobođene plaćanja dostavnih troškova unutar Hrvatske

  • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 3 – 5 dana od dana zaključene  narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom

  • u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike

2.4.Reklamacije(jednostrani raskid ugovora)  i prigovori

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke pošte  ili  te usmeno putem telefona:

  • telefaksom na 01/3864-127

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, osim troškova dostave.

Povrat novca bit će izvršen na transakcijski račun korisnika koji je on dužan  dostaviti prilikom povrata  robe LUČIĆ OBRT-u.

Povrat novca LUČIĆ OBRT  će  izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena, najkasnije  14 dana od zaprimanja robe.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju LUČIĆ OBRT bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu:

LUČIĆ OBRT

Bolnička cesta 34A

10 090 Zagreb,

bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je LUČIĆ OBRT-u, odnosno imamsve.hr-u, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti imamsve.hr-u iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio LUČIĆ OBRT o jednostranom raskidu Ugovora.

2.5.Cijene

Putem Internet trgovine www.imamsve.hr kupcu je omogućena kupnja proizvoda koji se nalazi na web stranicama Trgovca.

Sve cijene predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u eurima (EUR) te uključuju PDV i vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Maloprodajne cijene vrijede u slučaju plaćanja dolje navedenim načinima i pod dolje navedenim uvjetima.

Istaknute maloprodajne cijene važe u trenutku zaprimanja narudžbe.

Akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Dodatne usluge koje Kupac može odabrati, kao dostava, nisu u cijeni proizvoda.

Također cijene su prikazane u kunama (HRK) prema fiksnom deviznom tečaju te iznosi: 7,53450.

2.6.Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

  1. Plaćanje pouzećem

  1. Plaćanje karticom

  1. Plaćanje internet bankarstvom

  1. Plaćanje putem AIRCASH

  1. Plaćanje putem KEKS Pay

 3.ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Imamsve.hr se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika imamsve.hr te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Imamsve.hr može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi LUČIĆ OBRT-u.

Imamsve.hr će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga LUČIĆ OBRT-a. Imamsve.hr prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe imamsve.hr bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Imamsve.hr prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Imamsve.hr će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja imamsve.hr od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke imamsve.hr  će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

4.KOMUNIKACIJA IMAMSVE.HR KORISNICIMA

Registracijom dajete suglasnost da vas imamsve.hr-u u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

5.ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH  SPOROVA (ARSP)

Od 15. veljače diljem cijele Europske unije sporove vezane uz online kupnju imate pravo i  mogućnost riješiti u svega nekoliko klikova na ovim stranicama. Europska komisija je za takvo rješavanje sporova osmislila platformu koja će biti dostupna svim građanima Europske unije.

Platforma je namijenjena za alternativno (izvansudsko) rješavanje domaćih i prekograničnih sporova koji proizlaze iz ugovora o prodaji ili ugovora o uslugama između trgovaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i potrošača s prebivalištem u Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: EU) u postupku pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova (u daljnjem tekstu: tijelima za ARPS) koja su ovlaštena provesti mirenje ili donijeti neobvezujuću ili obvezujuću odluku o sporu.

Kada potrošači i trgovci podnesu prigovor, tijela za rješavanje sporova djelovat će kao posrednici između dviju strana u cilju rješavanja problema.

Nakon što se postigne dogovor o tome tko će spor riješiti, platforma automatski prosljeđuje spor tom tijelu koje je dužno u roku od 90 dana riješiti spor u potpunosti preko Interneta.

Internetska platforma za online alternativno rješavanje sporova od 15. veljače 2016. kao  i svim građanima Europske  unije dostupna Vam je   ovdje

6.OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41/14 , 110/15) obavještavamo potrošače da prigovor na  kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanoj formi na našu elektroničku poštu info@imamsve.hr
Prigovor također možete poslati putem pošte na adresu: LUČIĆ OBRT, Bolnička cesta 34A, 10090 Zagreb na e-mail: info@imamsve.hr i  telefaksa: 01/3864-127

Trgovac se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

U slučaju da se spor ne može riješiti putem pisanog prigovora imate pravo spor rješavati putem tijela za Alternativno rješavanje potrošačkih sporova na adresi na  mrežnim stranicama ovdje odnosno


European Consumer Centre 

Nacionalna  kontaktna  točka  za Hrvatsku
Ulica grada Vukovara 78,
10 000 Zagreb,
tel: +385 1 610 97 44
fax: +385 1 610 91 50
e-mail: ecc-croatia@mingo.hr